Reklamačný protokol - popis vád

 

Predavajúci:                                                                                 

 

Meno: Zuzana Kromková

Adresa:       Jozefa Smreka 783/39, 06503, Podolínec

Telefón:      0904 006 069

IČO:           48 296 104                  DIČ: 1049887036

Kupujúci:

*Meno a priezvisko:  _____________________________________________________

*Ulica a číslo:           _____________________________________________________

*Mesto:                   _____________________________________________________ 

*PSČ:                      _____________________________________________________

*Telefón:                 _____________________________________________________

*E-mail:                  _____________________________________________________

 

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady / závad.

 

Tovar som zakúpil/a v internetovom obchode www.zuzana-original.eu  dňa: ______________  číslo faktúry: ___________

Reklamovaný tovar:     ___________________________________________________________________________

Popis závady/závad:    ___________________________________________________________________________                                 ___________________________________________________________________________                                 ___________________________________________________________________________                                     ___________________________________________________________________________

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

  výmenou tovaru    opravou tovaru   vrátením peňazí  zľavou z kúpnej ceny  

 iné:  ___________________

Prílohy:

  reklamačný protokol   reklamovaný tovar  kópia dokladu o kúpe  

 iné:  ____________________________

V _______________________________ dňa: ____________________________

podpis: _______________________

 

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

 výmena tovaru  oprava tovaru   vrátenie peňazí   zľava z kúpnej ceny

  iné  _________________________   nebola uznaná  dôvod:____________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reklamácia bola doručená dňa:                           ____________________________

Reklamácia bola vybavená/zamietnutá dňa:          ____________________________

Číslo reklamácie :                                               ____________________________

Pečiatka podpis:

 

Stiahnite si tento dokument vo formáte word kliknutím na tento odkaz, vyplňte ho, naskenujte a pošlite ako prílohu cez kontaktný formulár.